Bu Sayfayı Yazdır Print

Dolaylı Vergi Danışmanlığı

MK Danışmanlık HizmetlerNakit akışları ve maliyetler üzerinde ciddi etkilere yol açan dolaylı vergilerin, profesyonel bir planlamaya dayalı olarak yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, konusuna hâkim vergi uzmanlarımız tarafından Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi, Gümrük Vergisi vb. alanlarında danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 

Mevzuat ve Mevzuata Uyumluluk Danışmanlığı: 
• Raporlama sisteminin revizyonu/geliştirilmesi, 
• Muafiyet/istisnaların tespiti ve uygulanması, 
• Sorumlu sıfatıyla KDV yükümlülüklerinin analizi, 
• Damga Vergisi yükümlülüklerinin analizi, 
• Özel Tüketim Vergisi uygulamalarının analizi. 

Dolaylı Vergilerin Nakit Akışları Üzerindeki Etkilerine İlişkin Danışmanlık: 
• Vergiye dayalı maliyet analizi ve maliyetlerin planlanması, 
• Dolaylı vergilerin neden olacağı muhtemel risklerin tespiti,
• Dolaylı vergilere ilişkin risk yönetimi stratejisinin(lerinin) belirlenmesi.

Uluslararası Ticaret ve Gümrük Vergisi Danışmanlığı: 
• Ülkeler arası gümrük rejimleri ve ikili anlaşmaların analizi,
• İthalat/ihracat işlemlerinde temel alınan süreçlerin revizyonu / geliştirilmesi, 
• Uluslararası ticarete konu vergi ödeme planlarının oluşturulması.

Royalty Ödemelerine İlişkin Vergi Danışmanlığı: 
• Royalty ödemelerine ilişkin dolaylı vergilerin analizi, 
• Royalty hakkına konu mal-eşyanın gümrük durumunun tespiti, 
• Gayri maddi hak kullanımına yönelik parasal işlemlerin analizi. 

Anasayfa  |  Hizmetler  |  Hakkımızda  |  İletişim
MK Danışmanlık © 2015