Bu Sayfayı Yazdır Print

Risk ve değer odaklı çözümler sunarız.

HİZMETLERİMİZ
MK Danışmanlık Ofisleri, vergi, muhasebe, denetim, kurumsal finansman, hukuk, eğitim ve yönetim konularında hizmet vermektedir. MK Danışmanlık, müşterilerinin başarılarını sürekli kılmak için, strateji odaklı profesyonel çözümler üretir. İç ve dış faktörlerin yönetilmesine katkıda bulunarak yatırımcının güveninin korunmasında optimum koşullar yaratır. Alanlarında teorik ve pratik üstün bilgi birikimine sahip uzmanları bünyesinde barındıran MK Danışmanlık, müşterileriyle yakın ilişki kurarak ve ortak çalışarak amaca özgü ve risk odaklı kusursuz hizmet sunabilecek bir potansiyele sahiptir. 

Vergi
İşletme paydaşlarının talepleri doğrultusunda şekillenen performans düzeyi, sürekli değişime uğrayan ve giderek daha karmaşık hale gelen mevzuat gerekliliklerinden doğrudan etkilenmektedir. MK Danışmanlık, müşterilerinin bilgi ve planlama ihtiyaçlarını zamanında karşılayarak vergiden kaynaklanan risklerini minimize etmelerine ve vergisel faaliyetlerini yerine getirmelerine yönelik hizmetler sunmaktadır.

Muhasebe
İşletmeler, hedeflerine ulaşabilmek için iç ve dış kullanıcılara yönelik etkin çıktılar sunan bilgi sistemlerine sahip olmak durumundadırlar. MK Danışmanlık, işletmelerin yasal gerekliliklerle ve düzenlemelerle uyumlu finansal raporlama yapabilmeleri için ihtiyaç duyulan muhasebe hizmetlerini sağlamaktadır. Söz konusu hizmetler sayesinde işletmeler iç kontrol süreçlerini yapılandırabilmekte ve paydaşlarının bilgi gereksinimini optimum seviyede karşılayabilmektedir.

Denetim
Faaliyet coğrafyasının genişlemesi ve iş kollarının çeşitliliğinin artması, güvence kavramını işletmeler açısından bir gereklilik haline getirmiştir. Denetim faaliyetlerinin özünü oluşturan güvence unsuru, işletmelerin iletişim içerisinde bulunduğu tarafların birincil talebidir. MK Danışmanlık, denetimin konusuna göre elde edilen bulguları uluslararası standartlar çerçevesinde analiz ederek raporlamaktadır.

Hukuk Danışmanlığı

İşletmelerin faaliyetlerini yerine getirirlerken karşılaştıkları temel zorlukların başında, yasal gerekliliklere uyum gelmektedir. MK Danışmanlık, zaman ve maliyet yaratabilecek hataların önüne geçilebilmek için işletmelerin karşılaşabilecekleri olası yasal uyuşmazlıklara tedbir alınmasına yönelik hizmetler sunmaktadır. 

MK Danışmanlık Hizmetler

Risklerinizi yöneterek değer potansiyelinizi arttırabiliriz.

Sermayenizi
MK güvencesiyle koruyabiliriz.
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
Anasayfa  |  Hizmetler  |  Hakkımızda  |  İletişim
MK Danışmanlık © 2015