KALİTE POLİTİKASI

 MK Ofis hizmetlerini, yasal düzenlemelere, genel kabul görmüş ilkelere, sözleşmelere, yazılı ve sözlü mutabık kalınan anlaşmalara uygun olarak doğru, güvenilir ve zamanında sunmayı temel ilke olarak kabul etmektedir.

 

MK Ofis kalite uygulamalarının etkinliğinin arttırılması amacıyla, MK Ofis olarak sunulan hizmetlere yönelik süreçler analiz edilerek performans takibi gerçekleştirilmekte, ölçülebilir hedefler belirlenmekte ve bu suretle sürekli gelişme sağlanmaya çalışılmaktadır.

 

MK Ofis çalışanlarından sorumluluk alanlarındaki faaliyetleri yürütürken kalite politikalarını uygulamaya geçirmeyi ana ilke olarak kabul etmeleri, belirlenen hedeflere ulaşmaya çalışmaları, mevcut bilgi ve tecrübelerini diğer çalışma arkadaşları ile paylaşmaları ve şirket politikalarına uyum konusunda gereken hassasiyeti göstermeleri beklenmektedir.

 Anasayfa  |  Hizmetler  |  Hakkımızda  |  İletişim
MK Danışmanlık © 2015