Bu Sayfayı Yazdır Print

Vergi Hukuku Danışmanlığı

Yönetim kademesi, hissedarlar, vergi otoriteleri ve diğer ilgililer açısından giderek daha önemli ve stratejik bir unsur haline gelen vergi konusu; işletmelerin ister istemez vergisel temelde çeşitli sorunlar ve uyuşmazlıklar içerisinde kalmasına neden olmaktadır. Vergi uygulamalarındaki detayların artıyor olması, işletmelerin vergisel anlamda karşılaştıkları veya karşılaşacakları sorunların öncül yaratıcısıdır. 
Toplumun tüm kesimlerinin büyük bir hassasiyet duyduğu vergi sorunları, işletmelerin maliyet, tanıtım ve algılama çerçevesinde önemsenecek seviyede zarara uğramalarına neden olabilmektedir. Uzmanlarımız, işletmelerin mevzuata uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlayacak ve olası vergi uyuşmazlıkları neticesinde karşılaşılması muhtemel zararları minimize edecek etkin çözümler geliştirmektedirler. Vergi hukuku danışmanlığı başlığı altında aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir. 

Vergi Yükümlülüğü Danışmanlığı: 
• Ortaklık yapısı ve vergisel yükümlülüklerin analizi,

Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlığı: 
• Vergi uyuşmazlıklarına etkin çözümler üretilmesi, planlama ve uygulama,
• Vergi denetimi hazırlığı,
• Duruşmalara hazırlık, dokümantasyon ve kanıt toplama,
• Zarar minimizasyonu stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
• Vergi idaresince verilmiş kararların analizi,
• Vergi cezalarının uygulanmasına ilişkin teknik destek. 
MK Danışmanlık Hizmetler
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Anasayfa  |  Hizmetler  |  Hakkımızda  |  İletişim
MK Danışmanlık © 2015